Klaaspiirded

Klaaspiirded leiavad kasutust nii eramutes (trepi- ja rõdupiirded) kui ka kaubandus- ja büroohoonetes. Disainielemendi rollist olulisem on klaaspiirete roll turvaelemendina. Lamineeritud klaaspiirded võivad küll visuaalselt kaotada ruumi piirid, kuid välistavad samas kindlalt igasuguse allakukkumise ohu.

( 1 / 36 )

T1 Mall klaaspiirded

T1 Mall klaaspiirded

( 1 / 36 )

8. detsembrist 2010 8. aprillini 2011 aitas Klaaspasunal teenuse pakkumiseks vajalikku põhivara soetada ning veebilehte arendada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond. EL struktuurfond